7 Goede Redenen om Bomen te Kappen

Bossen zijn enorm belangrijk voor ons. Ze geven ons een plek om tot rust te komen, filteren de lucht, remmen de klimaatverandering af en zijn essentieel voor fauna en flora. Doorheen de tijd is de biodiversiteit in onze bossen erg gedaald. Daarom moeten we er alles aan doen om die diversiteit op z’n minst te behouden of liever nog te verbeteren. Om dat te verwezenlijken, is het kappen van bomen nu en dan zelfs noodzakelijk. Daarnaast zijn er nog andere redenen voor bomenkap, die we hier even voor je opsommen.

Deel dit artikel

7 Goede Redenen om Bomen te Kappen

1. Zieke bomen kappen maken het bos gezonder

Ziektes of plagen komen, net zoals bij dieren, ook bij bomen voor. Om hun verspreiding tegen te gaan, is het handig om de aangetaste bomen te verwijderen. Zodra ook de wortels beschadigd zijn, wordt het een moeilijkere taak. Bomen communiceren vooral ondergronds met elkaar en kunnen op die manier sneller ziektes doorgeven. De enige oplossing is dan om de stam én wortels samen uit de grond te halen. Dat wordt ook wel ‘rooien’ genoemd. De ziekte kan daarmee wel weg zijn, maar de bodem is dan wel ernstig verstoord. Een optie die we dus allemaal liever vermijden!

2. Het verwijderen van bomen zorgt voor meer biodiversiteit

Op veel plaatsen in België is er jaren geleden één dezelfde uitheemse boomsoortgeplant voor houtproductie. Zo’n monotoon bos bevat weinig diversiteit aan planten en dieren. Dit type bos is dan ook erg gevoelig voor ziektes en plagen, stormen en droogte. Want zodra er een soortspecifieke ziekte of plaag, zoals de schorskever, in het bos terecht komt, zal die de gehele soort (in dat geval de fijnspar) kunnen uitroeien en blijft er geen bos meer over.
 
Door een deel van de uitheemse bomen te kappen, wordt er ruimte vrijgemaakt voor inheemse bomen en struiken. De zaadjes van deze bomen ontvangen zo eindelijk dat tikkeltje zonlicht, waar ze misschien al jaren op de bodem op aan het wachten zijn. Met daarbij genoeg water en voedsel, is de boom of struik in staat om te groeien. Er ontstaat een rijk bos met verschillende boomsoorten.
 
Op die manier worden er verschillende lagen in het bos gecreëerd: de moslaag, de kruidlaag, de struiklaag en de boomlaag. Tot elke laag behoren andere soorten fauna en flora. Zo vertoeft de bosuil liever in de boomlaag, maar paddenstoelen eerder in de kruidlaag. Daarbij heeft elke laag een specifiek aanbod van fauna en flora, wat over het geheel van het bos een grotere verscheidenheid geeft. Dit zorgt ook voor een sterke buffer tegen invloeden van buitenaf. 

3. Invasieve soorten maken plaats voor inheemse soorten

Invasieve soorten zijn soorten die van nature niet in België voorkomen en die zich vaak sterk hebben uitgebreid, met soms enorme schade tot gevolg. Zo kunnen ze inheemse soorten opeten, compleet onderdrukken of ziektes overdragen. De Amerikaanse eik is hier een ‘goed’ voorbeeld van. Met zijn slecht verterende bladeren en een brede, dichte kroon kunnen andere bomen niet meer ontkiemen en is er geen ondergroei. Dat komt doordat er geen licht meer tot de bodem reikt. Dan kunnen we hem beter verwijderen uit die omgeving zodat inheemse soorten ook hun kans kunnen wagen.

4. Ontbossing voor het creëren van open landschappen

Als heide, graslanden en duinen niet beheerd zouden worden, dan zou er overal bos staan. Wat natuurlijk saai is en ook enkel ‘boseigen’ flora en fauna met zich meebrengt. Door op bepaalde plaatsen alle vegetatie – of een deel ervan – zorgvuldig te kappen of te maaien, krijg je een ander soort landschap. Hier voelen dan ook andere dieren en planten zich meer thuis dan in een bos, zoals de heivlinder, heikikker en de gladde slang op de heide. Op graslanden zal je eerder de kievit en wilde bijen tegenkomen. Verschillende soorten landschappen zorgen dan ook voor meer planten- en dierenrijkdom in ons land.  

5. Safety first

Wanneer een boom ziek is, een opengescheurde kruin heeft of de wortels compleet verrot zijn, bestaat er een grote kans dat hij in een mum van tijd zal omvallen. Gebeurt dit naast een fiets-, wandel- of autoweg, dan zal hij onherroepelijk gekapt moeten worden. Dat is voor ieders veiligheid nu eenmaal het beste. Als de boom geen gevaar oplevert, kunnen we hem wel gewoon laten staan, want ‘dood hout’ is enorm goed voor de biodiversiteit en trekt ook weer andere soorten aan. 

6. Boomkap geeft hout

Koolstofdioxide of CO2 is een belangrijk broeikasgas dat ons klimaat opwarmt. Doordat bomen aan fotosynthese doen, slaan ze CO2 op en geven ze ons zuurstof in ruil. Een groot deel van dat koolzuurgas wordt opgeslagen in de stam van de boom. Zodra de boom wordt gekapt, kan het hout verwerkt worden in meubels, houtskeletbouw voor woningen of andere doeleinden. Eigenlijk is de tafel in je keuken dus een opslag van CO2! Tof hè?
 
Natuurlijk is het erg belangrijk op welke manier er aan houtproductie wordt gedaan. Illegale houtkap en monoculturen worden best vermeden. Een bos dat duurzaam beheerd wordt, met genoeg verschillende boomsoorten, kan een onuitputtelijke grondstofbron zijn. Door te kiezen voor hout uit duurzaam beheerde bossen in België, voorkomen we dat er ergens anders op de wereld illegaal en niet duurzaam aan boskap wordt gedaan. Daarbij wordt er ook minder CO2 uitgestoten, omdat er minder transport aan te pas komt.

7. Dunningskap om toekomstbomen een kans te geven

Om tot een gevarieerd inheems bos te komen, wordt een bos regelmatig ‘gedund’. In de praktijk betekent dit dat er eerst een bos wordt geplant met verschillende soorten bomen. Na enkele jaren wordt er dan een selectie gemaakt van de beste bomen, ook wel de ‘toekomstbomen’ genoemd. Om die bomen optimaal te laten groeien en concurrentie weg te nemen, worden de naburige bomen geveld. Zo komt er meer licht tot aan de bodem en hebben jonge bomen ook een kans tot groeien. Daarnaast ontstaan er ook meerdere lagen in het bos. Dit proces wordt enkele jaren herhaald en zodra er een garantie op een sterk en gevarieerd bos is, wordt er niet meer gekapt. 

Conclusie?

We geven het toe: geen natuurliefhebber blijft onberoerd wanneer een prachtige boom vol leven geveld wordt. Maar soms is het sop de kolen écht waard en krijgt de toekomstige natuur er een enorme boost door. Met een doordacht beheerplan kunnen we onze natuur helpen, zelfs als daar het kappen van bomen bij komt kijken. Want natuur is niet alleen bos, maar ook heide, graslanden en duinen. 

Bron: onzenatuur.be/7goederedenenombomentekappen