Persbericht - Meer EU-actie nodig voor veilige voedselvoorziening

Het Parlement roept op tot onmiddellijke en substantiële voedselhulp aan Oekraïne en vraagt de EU om de voedselproductie onafhankelijker te maken.Commissie landbouw en plattelandsontwikkelingCommissie ontwikkelingssamenwerkingCommissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Bron : © Europese Unie, 2022 - EP

Deel dit artikel

Persbericht - Meer EU-actie nodig voor veilige voedselvoorziening
Het Parlement roept op tot onmiddellijke en substantiële voedselhulp aan Oekraïne en vraagt de EU om de voedselproductie onafhankelijker te maken.
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Bron : © Europese Unie, 2022 - EP